> Når du ikke kan udskrive korrekt > Udskriftsresultaterne er ikke tilfredsstillende > Udskrifterne er grålige
50CS-03F

Udskrifterne er grålige

En mulig årsag kan være, at der er et problem med brugsmiljøet. Tjek følgende.

Er maskinen installeret et sted med passende miljø?

Installer maskinen et passende sted.  
Opbevar tonerpatronen et passende sted i to til tre timer, og forsøg så at udskrive igen. Dette kan løse problemet. Hvis problemet fortsætter, skal du udskifte tonerpatronen.