> Når du ikke kan udskrive korrekt > Udskriftsresultaterne er ikke tilfredsstillende > Den modsatte side af papiret er udtværet
50CS-03K

Den modsatte side af papiret er udtværet

En mulig årsag kan være, at der ikke bruges korrekt papir, eller at fikseringsenheden er beskidt. Tjek følgende.

Har du lagt papir i, der er mindre end størrelsen af udskrivningsdata?

Kontroller, at papirformatet passer med størrelsen af udskrivningsdata.

Har du renset fikseringsenheden?

Rens fikseringsenheden.  

Hvis du udskriver et halvtonebillede, som f.eks. et fotografi, på et lille stykke kraftigt papir, forekommer der så streger på papiret?

Rediger indstillingen for <Forb. fiks. kraf. min. pa.>. Det kan løse problemet at indstille dette element til <Til>.  
BEMÆRK
Hvis du indstiller denne funktion til <Til>, vil udskrivningshastigheden måske blive langsommere.