> Meddelelser og fejlkoder > Løsninger for hver enkelt meddelelse
50CS-02A

Løsninger for hver enkelt meddelelse

Se følgende for at lære mere om mulige årsager og løsninger for hver meddelelse.
Der vises en meddelelse på displayet, når handlingen ikke kan udføres grundet en fejl under udskrivning eller grundet reduceret hukommelseskapacitet.
En uægte patron eller en, der ikke er fra Canon, er eventuelt i brug. Mængden i patronen kan ikke vises korrekt.
Kan ikke analysere autentificeringsservercertifikatet.
Adgangspunkt kan ikke findes.
Kan ikke printe. Der kan være isat en uoriginal patron.
Kan ikke printe modtagedata.
Billedet kan ikke genkendes.
Patron kommunikationsfejl, kan ikke udskrive. En falsk eller uægte patron er måske i brug.
Patronen er opbrugt. Udskiftn. anbefales.
Patronkommunikationsfejl En uægte patron eller en ikke-Canon-patron er måske i brug.
Patronkommunikationsfejl. Kan ikke printe. Der kan være isat en uoriginal patron.
Skift autentificeringsadgangskode.
Tjek autentificeringsindstillinger.
Kan ikke oprette forbindelse.
Der kunne ikke oprettes forbindelse. Tjek PSK-indstillingerne.
Kan ikke oprette forbindelse. Enheden genstartes.
Der kunne ikke oprettes forbindelse. Det maksimale antal enheder, der kan oprette forbindelse til adgangspunktet, er nået./Kunne ikke forbinde. Maks. forbindelser til adg.punkt nået
Der kunne ikke oprettes forbindelse med Easy Connection via pc. Enheden genstartes.
Det var ikke muligt at oprette forbindelse med trådløst LAN. Slå strømmen FRA og TIL, og konfigurer indstillingerne igen.
Der kunne ikke oprettes forbindelse via WPS. Vent et øjeblik, og konfigurer indstillingerne igen.
Der blev ikke registreret nogen forbindelser fra trådløse enheder.
Kunne ikke udføre rensning.
Kunne ikke udføre autentificering af åbent system. Tjek WEP-indstillingerne./Kunne ikke udføre aut. af åbent syst. Tjek WEP-indstill.
Kunne ikke udføre autentificering af delt nøgle. Tjek WEP-indstillingerne./Kunne ikke udføre aut. af delt nøgle. Tjek WEP-indstill.
Direkte forbindelse afsluttet.
Easy Connection via pc afsluttedes pga. timeout. Enheden genstartes./Easy Connection via pc blev afb. pga. timeout. Enh. genst.
Patronen er opbrugt.
Autentific.fejl for Google Cloud Print
Kommunikat.fejl med Google Cloud Print
Google Cloudprinter ej tilgæn. Serv.aut.fejl
Google Cloudprinter ej tilgæn. Serv.kom.fejl
Forkert antal tegn/ugyldige tegn indtastet.
Tastaturlås aktiveret.
Ilæg papir.
Lavt patronniveau
Huk. fuld Tjek fejl m/statusmonitor-tast.
Hukommelse fuld. Beh. sikre printjob.
Hukommelsen er fuld (Sikret print)
Hukommelsen er fuld (ignorér fejl)
Hukommelsen er fuld.
Print fra hukommelsesmediet er begrænset.
Intet papir
Intet svar fra modtageren.
Intet svar fra værten./Intet svar fra vært.
Fastsiddende papir.
Uoverens. m. papirformat/indstillinger
Klargør patron.
Print er begrænset.
Indstil korrekte autentificeringsinfo.
Angiv informationer, der er nødvendige til autentificering.
Fejl i format/indstil.
Autentificeringsservercertifikatet er udløbet.
Autentificeringsservercertifikatet er forkert.
Hukommelsen er fuld.
Antal indtastede tegn er forkert, eller der er brugt ugyldige tegn.
WEP-nøglen er ikke indstillet korrekt. Tjek WEP-indstillingerne.
Brug Fjern-UI til at angive nødvendige informationer for autentificering./Brug Fjern-UI til at indstille nødvendige info. for autenti.