> Udredning af papirstop > Om papirstop
50CS-02H

Om papirstop

Hvis der opstår papirstop, vises <Fastsiddende papir.> på skærmen. Tryk på <Næste> () for at få vist enkle løsninger.
Hvis du ikke forstår procedurerne på skærmen, skal du se følgende afsnit for at afhjælpe papirstop.
Universalbakke/papirskuffe Papirstop i en papirkilde
Udbakke Papirstop i hovedenheden
Indvendigt Papirstop i hovedenheden
Duplextransportstyr Papirstop i hovedenheden
Bagside Papirstop i hovedenheden
VIGTIGT
Når du fjerner det fastklemte papir, må du ikke slukke maskinen
Hvis du slukker for maskinen, slettes de data, der er ved at blive udskrevet.
Hvis papiret går i stykker
Fjern alle papirstumperne for at undgå, at de sætter sig fast.
Hvis der ofte sker papirstop
Bank papirstakken mod en jævn overflade, så stakkens kanter er lige, inden papiret lægges i maskinen.
Kontroller, at papiret passer til maskinen.  
Kontroller, at der ikke er papirstumper i maskinen.
Træk ikke det fastklemte papiret ud med magt
Hvis du trækker det ud med magt, kan du ødelægge maskinen. Hvis du ikke kan fjerne papiret, skal du kontakte din lokale autoriserede Canon-forhandler eller Canon HelpDesk. Når et problem ikke kan løses