> Når du ikke kan udskrive korrekt > Udskriftsresultaterne er ikke tilfredsstillende > Der forekommer pletter
50CS-01W

Der forekommer pletter

Fikseringsenheden kan være beskidt.
Rens fikseringsenheden.  
Hvis rensningen af fikseringsenheden ikke løser problemet, skal du indstille <Reducer tonerfikseringsplet 1> til <Til>.  
BEMÆRK
Hvis du indstiller denne funktion til <Til>, kan udskrivningshastigheden måske blive langsommere.