> Når du ikke kan udskrive korrekt > Udskriftsresultaterne er ikke tilfredsstillende > Udskrifter bliver svagt farvede
50CS-01R

Udskrifter bliver svagt farvede

En mulig årsag kan være, at der er lav resterende mængde toner i tonerpatronerne. Tjek følgende.

Er hvide områder en anelse farvede?

Rediger indstillingen for <Forebyg sløring>. Det kan løse problemet at indstille dette element til <Til>.  
BEMÆRK
Hvis du indstiller funktionen til <Til>, kan udskrivningstætheden blive lysere.

Er der næsten ikke mere toner i tonerpatronen?

Kontroller, hvor meget toner der er tilbage i tonerpatronerne, og udskift tonerpatronerne efter behov.  
Uanset det viste tonerniveau kan tonerpatronen have nået slutningen af sin levetid grundet maskinens miljøforhold og forringede materialer i patronen. Udskift tonerpatronen.