> Når du ikke kan udskrive korrekt > Udskriftsresultaterne er ikke tilfredsstillende > Smudsmærker på papirets bundkant
50CS-01C

Smudsmærker på papirets bundkant

En mulig årsag kan være, at der ikke anvendes korrekt papir, eller at der er et problem med marginindstillinger. Tjek følgende.

Bruger du det rigtige papir?

Kontroller, hvilke papirtyper du kan bruge, og læg det rigtige i maskinen. Angiv også for papirformatet og -typen korrekt.

Har du udskrevet data uden margener?

Dette problem opstår, hvis margenerne er indstillet til nul i printerdriveren. Sørg for, at der er margener på det dokument, du vil udskrive.
Fanen [Efterbehandling]  [Avancerede indstillinger]  [Udvid udskriftsområde og udskriv]  [Fra]

Forekommer der smuds på udskrifterne, når du udfører kontinuerlig udskrivning? (LBP664Cx / LBP663Cdw)

Dette fænomen kan opstå, når du kontinuerligt udskriver job, der indeholder mange billeder med halvtoner*. Skift indstillinger for <Rengør fikseringsenhed automatisk> eller <Rengør fiks.enh. regelmæssigt>/<Rengør fikseringsenhed regelmæssigt>. Ved at vælge <Rengør fikseringsenhed automatisk> kan du konfigurere, så der udføres automatisk rengørings af fikseringsenheden for at forhindre, at der kommer smuds. Hvis du indstiller <Rengør fiks.enh. regelmæssigt>/<Rengør fikseringsenhed regelmæssigt> til et højere niveau, vil der oftere blive udført regelmæssig rengøring.  
*Halvtoner, der er brugt til tabelceller, grafer, baggrunde i præsentationsmaterialer, fotografier etc.
BEMÆRK
Hver gang der udføres rengøring med <Rengør fikseringsenhed automatisk>, udskrives der et ark papir.
Hvis du indstiller <Rengør fiks.enh. regelmæssigt>/<Rengør fikseringsenhed regelmæssigt> til et højere niveau, vil udskrivningshastigheden måske blive langsommere.
Hvis symptomet ikke forbedres efter ændring af indstillingen for <Rengør fiks.enh. regelmæssigt>/<Rengør fikseringsenhed regelmæssigt>, eller hvis du ikke ønsker at indstille <Rengør fikseringsenhed automatisk>, skal du udføre <Rengør af fikseringsenhed (reducer pletter på bagsiden af papiret)>/<Rengør fiks.enh. (Red. pletter på bags.)>.  
BEMÆRK
Denne handling vil være mere effektiv, hvis den udføres ca. en time efter færdiggørelse af den forrige udskrivningssession.