> Når du ikke kan udskrive korrekt > Udskriftsresultaterne er ikke tilfredsstillende > Der forekommer striber/Udskrivningen er ujævn
50CS-01L

Der forekommer striber/Udskrivningen er ujævn

En mulig årsag kan være, at der ikke bruges korrekt papir, eller at der er lav resterende mængde toner i tonerpatronerne. Tjek følgende.

Bruger du det rigtige papir?

Kontroller, hvilke papirtyper du kan bruge, og læg det rigtige i maskinen.

Har du renset fikseringsenheden?

Rens fikseringsenheden.  

Er maskinen installeret i et miljø, hvor temperaturændringerne sker hurtigt og markant?

Hvis temperaturen ændrer sig markant i miljøet, hvor maskinen er installeret, vil der dannes kondens, som kan forårsage falmede eller udløbne billeder og tekst. Hvis <Fjern dug-tilstand> er indstillet til <Til>, vil kondens inde i maskinen blive fjernet. Fjernelsen af kondens kan udføres automatisk alt efter temperaturforandringen.  
VIGTIGT
Mens der fjernes kondens, kan udskrivningen ikke udføres korrekt, og der kan blive udskrevet tomt papir.
Hvis du indstiller til <Til>, skal du lade maskinen være tændt for at bevare effekten af fjernelse af kondens.
Hvis du bruger indstillingen <Til>, vil indstillingen for automatisk nedlukning blive deaktiveret.  

Bruger du maskinen i et miljø med høj fugtighed?

Rediger indstillingen for <Høj Luftfugtighedstilstand>. Det kan løse problemet at indstille dette element til <Til>.  
BEMÆRK
Hvis du indstiller funktionen til <Til> og bruger maskinen i et miljø med lav fugtighed, kan udskrevet tekst og billeder blive sløret.

Er udskriften falmet eller er tætheden ujævn afhængigt af papirtypen eller miljøforholdene?

Rediger indstillingen for <Forbedret fiksering>. Det kan løse problemet at ændre funktionsindstillingen.  
BEMÆRK
LBP664Cx / LBP663Cdw
Forbedringseffekten er stærkere med <Tilstand 2> end med <Tilstand 1>. Prøv først med <Tilstand 1>.
Indstilling af en større forbedringseffekt kan føre til krøllede udskrifter eller langsommere udskrivningshastighed.
LBP623Cdw / LBP621Cw
Hvis du indstiller til <Til>, kan der vises efterbilleder i de tomme områder.

Bruger du papir, der indeholder meget papirstøv? (LBP664Cx / LBP663Cdw)

Brug af papir med for meget papirstøv kan medføre falmede udskrifter eller udskrifter med streger. I dette tilfælde kan indstilling af <Korr. bil. besk. af papirstv.>/<Korrigér billede ødelagt af papirstøv> til <Til> måske løse problemet.  
BEMÆRK
Hvis du indstiller denne funktion til <Til>, kan udskrivningshastigheden måske blive langsommere.

Bliver korrigeringen af farvefejl eller farvetone udført korrekt?

Rediger indstillingen for <Korrigér Farvefejl>. Det kan løse problemet at indstille dette element til <Til>.  
BEMÆRK
Hvis du indstiller denne funktion til <Til>, kan udskrivningshastigheden måske blive langsommere.
Rediger indstillingen for <Red. af streger fra tromleenhed>. Det kan løse problemet at indstille dette element til <Til>.  

Er der næsten ikke mere toner i tonerpatronen?

Kontroller, hvor meget toner der er tilbage i tonerpatronerne, og udskift tonerpatronerne efter behov.  
Uanset det viste tonerniveau kan tonerpatronen have nået slutningen af sin levetid grundet maskinens miljøforhold og forringede materialer i patronen. Udskift tonerpatronen.