> Når du ikke kan udskrive korrekt > Papiret krølles eller foldes > Papiret krøller
50CS-021

Papiret krøller

En mulig årsag kan være, at der bruges forkert papir. Tjek følgende.

Bruger du det rigtige papir?

Kontroller, hvilke papirtyper du kan bruge, og læg det rigtige i maskinen. Angiv også indstillingerne for papirformatet og -typen korrekt.
Skift indstillingen for <Korrektion af papirkrøl>. Forbedringen er stærkere med <Tilstand 2> end med <Tilstand 1>. Prøv først med <Tilstand 1>.  
BEMÆRK
Indstilling af en større forbedringseffekt kan føre til falmede udskrifter eller langsommere udskrivningshastighed.
Ilæg papiret igen og skift den side, der udskrives på (forside/bagside).
VIGTIGT
I sjældne tilfælde kan symptomerne blive værre afhængigt af papiret. Hvis dette er tilfældet, skal du skifte udskrivningssiden tilbage til den tidligere side.

Bruger du papir, som har fået fugt?

Udskift med ordentligt papir.  
Skift indstillingen for <Papirtype> til en indstilling for tyndere papir. Hvis den aktuelle indstilling f.eks. er <Almindeligt 1>, skal du skifte til <Tyndt 1>.
Skift indstillingen for <Korrektion af papirkrøl>. Forbedringen er stærkere med <Tilstand 2> end med <Tilstand 1>. Prøv først med <Tilstand 1>.  
BEMÆRK
Indstilling af en større forbedringseffekt kan føre til falmede udskrifter eller langsommere udskrivningshastighed.

Bruger du maskinen i et miljø med høj fugtighed? (LBP664Cx / LBP663Cdw)

Det kan løse problemet at indstille <Reducer tonerfikseringsplet 2> til <Tilstand 1>.  
BEMÆRK
Hvis du indstiller funktionen til <Tilstand 1>, kan udskrifterne måske blive falmede.