> Almindelige fejl > Indikatoren Fejl lyser eller blinker
50CS-002

Indikatoren Fejl lyser eller blinker

Hvis der opstår en fejl, lyser indikatoren Fejl eller blinker. Tjek følgende.

Er papiret lagt korrekt i?

Kontroller, om papiret er lagt rigtigt i.  

Er der opstået papirstop?

Kontroller, om der er opstået papirstop. Hvis der opstår papirstop, vises en meddelelse på skærmen. Følg vejledningen på skærmen for at fjerne det papir, der sidder fast.

Vises der en meddelelse på skærmen?

Hvis der opstår et problem, vises en meddelelse på skærmen. Sørg for at prøve de modforanstaltninger, der foreslås i meddelelsen.

Genstart maskinen.

Sluk maskinen, vent mindst 10 sekunder, og tænd den igen.
BEMÆRK
Når problemet er løst, slukkes indikatoren Fejl, og displayet vender tilbage til skærmbilledet Grundlæggende Funktioner Hvis fejlen ikke kan løses, skal du kontakte din lokale autoriserede Canon-forhandler eller Canon HelpDesk.