> Almindelige fejl > Maskinen virker ikke
50CS-001

Maskinen virker ikke

En mulig årsag kan være, at Strømledningen og kablerne ikke er tilsluttet korrekt, eller at maskinen er i dvaletilstand. Tjek følgende:

Er maskinen tændt? Er strømledningen sat i en stikkontakt?

Hvis maskinen er tændt, men ikke svarer, skal du slukke for den og kontrollere, om strømledningen er korrekt tilsluttet. Tænd derefter maskinen igen.
Tag strømledningen ud af stikkontakten og maskinen, og sæt den i igen.
Tag strømledningen ud af stikkontakten, og sæt den ind i en anden stikkontakt.
Kontrollér, om der kommer strøm via strømledningen. Udskift strømledningen med en anden, eller brug et voltmeter for at kontrollere, om ledningen er gået i stykker.

Er maskinen tændt?

Vent, indtil maskinen starter op.

Er alle kabler forbundet korrekt?

Kontroller, om disse kabler er tilsluttet korrekt. Pas på, du ikke forveksler kabelportene.
USB-port (til tilslutning af USB-enhed)
USB-port (til computertilslutning)
LAN-port

Er dvaletilstand aktiveret?

Hvis maskinen ikke bruges et bestemt stykke tid, går den i dvaletilstand for at spare på strømmen. Det gør, at du ikke kan bruge den. Tryk på knappen med mærket  for at ophæve dvaletilstanden.