> Problemer med netværket > Maskinen ringer op til en utilsigtet destination (hvis der er sluttet en opkaldsrouter til et netværk)
50CS-00H

Maskinen ringer op til en utilsigtet destination (hvis der er sluttet en opkaldsrouter til et netværk)

En mulig årsag kan være, at indstillingerne for opkaldsrouteren eller DNS-serveren er forkert. Tjek følgende.
Hvis det ikke er nødvendigt, at opkaldsrouteren sender rundsendingspakker, skal du indstille opkaldsrouteren, så rundsendingspakkerne ikke bliver sendt. Hvis det er nødvendigt, at opkaldsrouteren sender rundsendingspakker, skal du kontrollere, at indstillingerne er korrekte.
Hvis en DNS-server er placeret på et eksternt netværk, skal du angive den IP-adresse (og ikke værtsnavnet), der skal oprettes, også hvis der oprettes forbindelse til enhederne på det netværk, der er sluttet til maskinen.
Hvis en DNS-server er placeret på et netværk, der er sluttet til maskinen, og oplysningerne om de enheder, der er sluttet til et eksternt netværk, er registreret på DNS-serveren, skal du kontrollere, at indstillingerne er korrekte.