> Problemer med netværket > Kan ikke forbinde til netværket
50CS-00C

Kan ikke forbinde til netværket

En mulig årsag kan være, at der er valgt en forkert port, eller at indstillingerne for IP-adresse er forkert. Tjek følgende.
Se også nedenstående punkter.

Er de korrekte porte valgt?

Kontroller portindstillingerne.
Hvis der ikke er en passende port, skal du oprette en med printerdriveren.  

Er IP-adressen indstillet korrekt?

Udfør en forbindelsestest for at kontrollere, om IP-adressen er blevet indstillet korrekt.
I et DHCP-miljø hentes IP-adressen automatisk. Kontroller, om den aktuelle IP-adresse er indstillet korrekt. Hvis IP-adressen ikke er indstillet korrekt, skal du kontrollere, om routerens eller adgangspunktets DHCP-funktion er aktiveret.  
BEMÆRK
Som standard er <DHCP> og <Auto-IP> aktiveret, så maskinen henter en IP-adresse.

Er undernetværksadressens del af maskinens IP-adresse og computerens IP-adresse i overensstemmelse med hinanden?

Hvis undernetværkets adresser ikke stemmer overens, skal du sørge for, at de stemmer overens ved at ændre maskinens og computerens IP-adresser.  

Er kommunikationen ikke begrænset af en firewall på din computer?

Hvis IP-adresser eller en MAC-adresse indtastes forkert, kan du ikke få adgang til maskinen. Hvis dette er tilfældet, skal du bruge kontrolpanelet til at indstille <IPv4-adressefilter>, <IPv6-adressefilter> eller <MAC-adressefilter> til <Fra>.

Hvis maskinen slukkes og derefter tændes igen, er kommunikationen så deaktiveret?

Hvis maskinen slukkes og derefter tændes igen, kan det forekomme, at maskinen bliver tildelt en anden IP-adresse end den, der er blevet brugt. Hvis du bruger DHCP, skal du kontakte din netværksadministrator og konfigurere en af følgende indstillinger.
Indstil <Dynamisk DNS-opdatering> til <Til> på maskinen.  
Konfigurer en indstilling, så den samme IP-adresse altid tildeles, hver gang maskinen starter.