> Problemer med udskrivning > Kan ikke udskrive
50CS-015

Kan ikke udskrive

En mulig årsag kan være, at der er et problem med udskrivningsdata eller printerdriveren. Tjek følgende.
En anden mulig årsag kan være et problem med netværks- eller USB-forbindelsen. Tjek følgende.

Er papiret lagt korrekt i?

Kontroller, om papiret er lagt rigtigt i.  

Kan du udskrive en Windows-testside?

Hvis du kan udskrive en Windows-testside, er der ikke noget problem med maskinen eller printerdriveren. Kontroller programmets udskrivningsindstillinger.  

Er filnavnet på det dokument, der skal udskrives, ret langt?

Når du sender et job fra din computer til maskinen, sendes det med et navn, der er oprettet ud fra filnavnet på dokumentet og navnet på det program, der anvendes til udskrivning. Et for langt jobnavn vil gøre det umuligt at afsende korrekt, så sørg for, at dokumentets filnavn ikke er for langt.

Anvender du sikkerhedssoftware eller lignende?

Sørg for, at udskrivningen ikke er begrænset af sikkerhedssoftware eller anden installeret software.

Opstår der fejl, når du forsøger at udskrive et bestemt dokument eller udskrive fra et bestemt program?

Opret det pågældende dokument fra bunden af, eller importer dokumentets indhold i en ny fil, og fortsæt derefter udskrivningen igen.
Kontroller, om dokumentet kan udskrives fra et andet program. Hvis resultatet lykkes, angiver det, at der er et problem med det oprindelige program. Kontakt udvikleren af programmet.

Er der et problem med printerdriveren?

Geninstaller printerdriveren.  
Kontroller, at papirformat eller outputstørrelse er indstillet korrekt.
Kontroller, om tovejskommunikation er aktiveret. Hvis den er deaktiveret, skal du aktivere den og genstarte computeren.  

Er der et tilbageværende job, der ikke er afsluttet?

Hvis udskrivningen afbrydes af en eller anden grund, forbliver jobbet i maskinen, da data venter på at blive udskrevet. I dette tilfælde vil maskinen muligvis ikke fungere eller reagere, selv når den modtager en ny udskrivningsinstruktion. Slet det resterende job, og prøv derefter at udskrive igen.  

Udskriver du med lpr-kommando?

For løbende at udskrive PDF-data ved hjælp af lpr-kommandoen skal du udskrive job ét ad gangen i intervaller i henhold til <Timeout>-indstillingen.  

Er der opstået en fejl?

For at finde ud af, om der opstod en fejl under udskrivning, skal du kontrollere jobloggen.  

Kan du udskrive fra andre computere?

Hvis du heller ikke kan udskrive fra andre computere, skal du kontakte din lokale Canon-forhandler eller Canon HelpDesk.