> Problemer med udskrivning > Udskrivning virker til at være langsom
50CS-016

Udskrivning virker til at være langsom

En mulig årsag kan være mangel på fri hukommelse. Tjek følgende.
BEMÆRK
Følgende fænomener er blandt maskinens egenskaber, og forekomsten af dem er derfor ikke tegn på noget unormalt.
Det tager lidt tid, før første side udskrives.
Udskrivningshastigheden kan være langsommere afhængigt af retningen af det ilagte papir. Hvis det er muligt, skal du ændre papirretningen.
Efter en session med uafbrudt udskrivning eller udskrivning på smalt papir, falder udskrivningshastigheden, eller udskrivningen sættes på pause, så hovedenhedens temperatur kan justeres, eller så billedkvaliteten kan justeres.
Når udskrivningen er standset, så vent et stykke tid. Når justeringen er færdig, genoptages udskrivningen.

Anvender du en funktionen Sikret print?

Hvis du ikke bruger funktionen Sikret print, anbefales det at indstille <Brug Sikret print> til <Fra>.