> Problemer med USB-forbindelsen > Hvis maskinen tændes, bliver computeren også tændt
50CS-013

Hvis maskinen tændes, bliver computeren også tændt

Dette kan forekomme i et miljø, hvor en Mac og denne maskine er forbundet via et USB-kabel.
Tag USB-kablet ud, og tænd derefter for maskinen. Tilslutning via en USB-hub kan løse problemet.