> Når du ikke kan skrive ut ordentlig > Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende > Det oppstår svarte flekker
50FL-03J

Det oppstår svarte flekker

Fikseringsenheten kan være skitten. Rengjør fikseringsenheten.