> Når du ikke kan skrive ut ordentlig > Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende > Utskriftene er grå
50FL-03F

Utskriftene er grå

En mulig årsak kan være at det er et problem med driftsmiljøet. Sjekk følgende.

Er maskinen installert i et egnet miljø?

Installer maskinen på et egnet sted.  
Lagre tonerkassettene på et egnet sted i to til tre timer, prøv deretter å skrive ut på nytt. Dette kan løse problemet. Bytt tonerkassett hvis problemet vedvarer.