> Når du ikke kan skrive ut ordentlig > Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende > Det er flekker på nedre kant på utskriften
50FL-036

Det er flekker på nedre kant på utskriften

En mulig årsak kan være at det er ikke brukt egnet papir eller at det er et problem med marginnstillingene. Sjekk følgende.

Bruker du riktig papir?

Kontroller hvilke papirtyper som kan brukes, og bytt til det riktige papiret. Angi også riktige innstillinger for papirformat og -type.

Skriver du ut data uten marger?

Dette symptomet kan oppstå hvis en marg er angitt til ingen i skriverdriveren. Sørg for at du har marger rundt dokumentet som skal skrives ut.
[Etterbehandling]-fanen  [Avanserte innstillinger]  [Utvid utskriftsområde og skriv ut]  [Av]