> Meldinger og feilkoder > Tiltak for hver melding
50FL-02A

Tiltak for hver melding

Kontroller følgende for å finne mulige årsaker og løsninger for hver melding.
Det vises en melding på skjermen når maskinen ikke kan brukes på grunn av at det har oppstått en feil under utskrift eller ved manglende minnekapasitet.
En falsk eller en ikke-Canon tonerkassett kan være i bruk. Mengden i kassetten kan ikke vises korrekt.
Kan ikke analysere sertifikatet for autentiseringsserver.
Finner ikke tilgangspunktet.
Kan ikke skrive ut. En falsk eller ikke-Canon-kassett kan være satt inn.
Kan ikke skrive ut mottaksdata.
Kan ikke gjenkjenne bildet.
Kass. komm.feil Kan ikke skrive ut. En falsk eller ikke-Canon tonerkassett kan være i bruk.
Kass. kan ikke brukes Bytte anbefales.
Kommunikasjonsfeil med kassett: En falsk eller ikke-Canon tonerkass kan være i bruk.
Feil ved kommunikasjon med kassett. Kan ikke skrive ut. En falsk eller ikke-Canon-kassett kan være satt inn.
Endre passord for autentisering.
Kontroller innstillinger for autentisering.
Kan ikke koble til.
Kan ikke koble til. Kontroller PSK-innstillingene.
Kan ikke koble til. Enheten startes på nytt.
Kan ikke koble til. Maksimalt antall enheter som kan koble til tilgangspunktet, er nådd./Kan ikke koble til. Høyeste antall tilkoblinger er nådd
Kan ikke koble til med enkel tilkobling via PC. Enheten startes på nytt.
Kan ikke koble til med trådløst LAN. Slå hovedstrømmen AV og PÅ, og konfigurer innstillingene på nytt.
Kan ikke koble til under WPS. Vent litt, og konfigurer innstillingene på nytt.
Finner ingen tilkoblinger fra trådløse enheter.
Kan ikke kjøre rengjøring.
Kan ikke utføre godkjenning av Åpent system. Kontroller WEP-innstillingene./Kan ikke godkj. av Åpent system. Ktr. WEP-innstill.
Kan ikke utføre godkjenning av delt nøkkel. Kontroller WEP-innstillingene./Kan ikke godkj. delt nøkkel. Kontroller WEP-innstillingene.
Direkte tilkobling er avsluttet.
Enkel tilkobling via PC avsluttet pga. tidsavbrudd Enheten startes på nytt./Enkel tilk. via PC avslut. Enh. starter på nytt.
Kass. kan ikke bru. lenger.
Autentiseringsfeil - Google Cloud Print
Kommunikasjonsfeil - Google Cloud Print
Google Cloud Print ikke tilg. Srv aut-f
Google Cloud Print ikke tilg Srv comm-f
Feil antall tegn/ugyldige tegn angitt.
Tastelås er aktivert.
Legg i papir.
Lavt kassettnivå
Minne fullt Sjekk feil m/statusovervåk.nøkkel
Minne fullt. Behandle sikker utskr.-jobber.
Minne fullt (Sikker utskrift)
Minnet fullt (Hopp over feil)
Minnet er fullt.
Minnemedieutskrift er begrenset.
Ikke papir
Mottakeren svarer ikke.
Ingen respons fra verten./Ingen respons fra vert.
Papirstopp.
Papirstørrelse og ilagt papir stemmer ikke
Forbered kassetten.
Utskrift er begrenset.
Angi korrekt informasjon for autentisering.
Angi nødvendig informasjon for autentisering.
Feiltilp. form./innst
Sertifikatet for autentiseringsserver er utløpt.
Sertifikatet for autentiseringsserver er feil.
Minnet er fullt.
Antall angitte tegn er feil, eller det er brukt ugyldige tegn.
WEP-nøkkelen er ikke riktig angitt. Kontroller WEP-innstillingene.
Bruk Fjernkontroll til å angi nødvendig informasjon for autentisering./Bruk Fjernkontroll til å angi nødvendig info. for autent.