> Fjerne fastkjørt papir > Om fastkjørt papir
50FL-02H

Om fastkjørt papir

Hvis det oppstår papirstopp, vises <Papirstopp.> på skjermen. Trykk på <Neste> () for å vise enkle løsninger.
Hvis det er vanskelig å forstå fremgangsmåten på skjermen, se følgende avsnitt når du vil fjerne fastkjørt papir.
Flerfunksjonsskuff/Papirskuff Fastkjørt papir i en papirkilde
Mottaksbrett Fastkjørt papir i hovedenheten
Innvendig Fastkjørt papir i hovedenheten
Transportfører for dobbeltsidig utskrift Fastkjørt papir i hovedenheten
Sett bakfra Fastkjørt papir i hovedenheten
VIKTIG
Når du fjerner papir som har satt seg fast, må du ikke slå av maskinen
Hvis du slår av maskinen, slettes dataene som er i ferd med å bli skrevet ut.
Hvis papiret revner
Fjern alle papirfragmentene, slik at de ikke blir sittende fast.
Hvis papir stadig setter seg fast
Slå lett på papirbunken på et flatt underlag for å jevne ut kantene på papiret før du legger det inn i maskinen.
Kontroller at papiret kan brukes for maskinen.  
Kontroller at det ikke er noen fastkjørte papirfragmenter igjen i maskinen.
Ikke bruk makt på det fastkjørte papiret for å få det ut fra maskinen
Deler i maskinen kan bli skadet hvis du bruker makt når du skal fjerne papir. Hvis du ikke kan fjerne papiret, må du kontakte din lokale Canon-forhandler eller kundestøtteavdelingen til Canon. Når et problem ikke kan løses