> Andre problemer > Det kommer en rar lyd når maskinen starter eller under utskrift
50FL-043

Det kommer en rar lyd når maskinen starter eller under utskrift

En mulig årsak kan være at det finnes fremmedlegemer inne i maskinen eller det ikke er brukt egnet papir. Sjekk følgende.
MERK
Selv om en høy eller plutselig lyd kan høres før, under eller etter utskrift, betyr ikke det at det er et problem eller feil på maskinen.

Finnes det papirrester, plastposer eller andre fremmedlegemer inne i maskinen?

Sjekk om det finnes papirrester, plastposer eller andre fremmedlegemer inne i maskinen.

Bruker du riktig papir?

Kontroller hvilke papirtyper som kan brukes, og bytt til det riktige papiret.

Er papiret lagt korrekt i?

Sjekk om papiret er lagt inn på riktig måte.  

Er tonerkassettene korrekt installert?

Installer tonerkassettene på nytt.  

Bruker du originale tonerkassetter fra Canon?

Tonerkassetter skal kun skiftes ut med ekte Canon-tonerkassetter.