> Når du ikke kan skrive ut ordentlig > Papiret bøyer eller krøller seg > Papiret krøller seg
50FL-072

Papiret krøller seg

En mulig årsak kan være at det ikke er brukt egnet papir. Sjekk følgende.

Bruker du riktig papir?

Kontroller hvilke papirtyper som kan brukes, og bytt til det riktige papiret. Angi også riktige innstillinger for papirformat og -type.
Endre innstilling for <Papirkrøllrettelse>. Å stille inn til <På> kan løse problemet.  
MERK
Hvis du stiller inn til <På>, kan det hende at utskriftshastigheten blir lavere.
Legg i papiret på nytt med utskriftssiden rettet nedover (forside/bakside).
VIKTIG
I sjeldne tilfeller kan symptomet bli verre, avhengig av papiret. Endre i så fall hvilken side det skal skrives ut på.

Bruker du papir som har absorbert fuktighet?

Bytt til riktig papir.  
Endre innstilling for <Papirtype> til en innstilling for tynnere papir. Hvis gjeldende innstilling for eksempel er <Vanlig 1>, endrer du den til <Tynt 1>.
Endre innstilling for <Papirkrøllrettelse>. Å stille inn til <På> kan løse problemet.  
MERK
Hvis du stiller inn til <På>, kan det hende at utskriftshastigheten blir lavere.