> Andre problemer > Kan ikke utføre jobber på grunn av for liten minnekapasitet
50FL-07A

Kan ikke utføre jobber på grunn av for liten minnekapasitet

Fri opp plass i minnet.
Hvis en utskriftsjobb er lagt i køen, må du vente til jobben er fullført.
Skriv ut eller slett unødvendige data som er lagret i minnet.