> Problemer med trådløs LAN-forbindelse > Når maskinen ikke kan kobles til trådløst LAN
50FL-05F

Når maskinen ikke kan kobles til trådløst LAN

Bruk følgende fremgangmåte og sjekk trådløs LAN-forbindelse.
1
Kontroller statusen til datamaskinen.
Er innstillingene for datamaskinen og den trådløse ruteren eller tilgangspunktet fullført?
Er kablene på den trådløse ruteren eller tilgangspunktet (inkludert strømledningen og LAN-kabelen) koblet til på riktig måte?
Er den trådløse ruteren eller tilgangspunktet slått på?
Hvis problemet vedvarer selv etter du har sjekket det som er nevnt ovenfor
Slå enhetene av og på.
Vent en stund, og prøv å koble til nettverket på nytt.
2
Sjekk at maskinen er slått på.
Hvis maskinen er slått på, slår du den av og på igjen.
3
Sjekk installasjonsstedet til maskinen og den trådløse ruteren eller tilgangspunktet.
Er maskinen for langt unna den trådløse ruteren eller tilgangspunktet?
Er det noen hindringer, som for eksempel vegger, mellom maskinen og den trådløse ruteren eller tilgangspunktet?
Finnes det apparater, som for eksempel mikrobølgeovner eller mobiltelefoner, som sender ut radiobølger i nærheten av maskinen?
4
Still inn trådløst LAN på nytt.
MERK
Hvis den trådløse ruteren eller tilgangspunktet er stilt inn som beskrevet nedenfor, må du konfigurere innstillinger for trådløst LAN manuelt.  
Stille-modus*1 er aktivert.
Nekt tilkobling til ALLE*2 er aktivert.
WEP-nøkkelen som ble generert automatisk (heksadesimal), er valgt.
*1En funksjon som deaktiverer automatisk oppdaging av SSID-en til den trådløse ruteren eller tilgangspunktet på andre enheter.
*2En funksjon der den trådløse ruteren eller tilgangspunktet avviser tilkobling hvis SSID-en til enheten som skal kobles til er stilt inn til "ANY" (ALLE) eller er tom.
Hvis den trådløse ruteren eller tilgangspunktet er angitt som beskrevet nedenfor, endrer du innstillingene i ruteren.
MAC-adressen på maskinen og datamaskinen avvises av pakkefiltrering for MAC-adresser*3.
Når bare IEEE 802.11n brukes for trådløs kommunikasjon, WEP er valgt eller WPA/WPA2-krypteringsmetoden er angitt til TKIP.
*3En funksjon som kun tillater kommunikasjon med enheter som har spesifiserte MAC-adresser og hindrer annen kommunikasjon.