> Når du ikke kan skrive ut ordentlig > Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende > En del av siden er ikke skrevet ut
50FL-05W

En del av siden er ikke skrevet ut

En mulig årsak kan være at det er et problem med marginnstillingen og at papiret ikke er lagt korrekt i. Sjekk følgende.

Skriver du ut data uten marger?

Dette symptomet kan oppstå hvis en marg er angitt til ingen i skriverdriveren. Sørg for at du har marger rundt dokumentet som skal skrives ut.
[Etterbehandling]-fanen  [Avanserte innstillinger]  [Utvid utskriftsområde og skriv ut]  [Av]

Er papirførerne justert etter kantene på papiret?

Hvis papirførerne er for løse eller for stramme, kan det hende deler av et dokument ikke skrives ut.  

Er maskinen installert i et miljø der temperaturområdene endres raskt og drastisk?

Hvis hurtige temperaturendringer oppstår i omgivelsene der maskinen er installert, oppstår det kondens, som kan føre til at utskrevne bilder og tekst blir falmet eller gnidd utover. Hvis <Duggfjerning> er stilt inn til <På>, vil kondensen i maskinen bli fjernet. Kondensfjerning kan utføres automatisk, som følge av temperaturendring.  
VIKTIG
Når kondensfjerning utføres, kan maskinen ikke skrive ut og det kan bli sendt ut tomme ark.
Hvis du stiller inn til <På>, må du ha maskinen på for å opprettholde virkningen av kondensfjerning.
Hvis du setter den <På>, deaktiveres innstillingen for automatisk nedstenging.