> Når du ikke kan skrive ut ordentlig > Papiret bøyer eller krøller seg > Papiret bøyer seg
50FL-065

Papiret bøyer seg

En mulig årsak kan være at papiret ikke er lagt korrekt i eller at det ikke er brukt egnet papir. Sjekk følgende.

Er papiret lagt korrekt i?

Hvis ikke ligger under grenselinjen for innlegging av papir, eller hvis det er lagt inn skjevt, kan det bøye seg.  

Bruker du papir som har absorbert fuktighet?

Bytt til riktig papir.  

Oppstår dette problemet når du skriver ut på konvolutter eller tynt papir?

Å endre innstilling for <Papirbrettrettelse>. <Modus 1> er effektivt for konvolutter. <Modus 2> gir sterkere forbedring og er effektivt for konvolutter og tynt papir. Prøv først med <Modus 1>.  
MERK
Når <Modus 1> eller <Modus 2> er angitt, kan de utskrevne bildene bli uklare.

Bruker du riktig papir?

Kontroller hvilke papirtyper som kan brukes, og bytt til det riktige papiret.