> Meldinger og feilkoder > Tiltak for hver melding
50FL-047

Tiltak for hver melding

Kontroller følgende for å finne mulige årsaker og løsninger for hver melding.
Det vises en melding på skjermen når maskinen ikke kan brukes på grunn av at det har oppstått en feil under utskrift eller ved manglende minnekapasitet.
En falsk eller en ikke-Canon tonerkass kan være i bruk.
S/H-utskrift er begrenset. Bare fargeutskrift er tilgjengelig.
Svart kassett kan ikke brukes lenger.
Kan ikke analysere sertifikatet for autentiseringsserver
Finner ikke tilgangspunktet.
Kan ikke skrive ut. En falsk eller ikke-Canon tonerkassett kan være i bruk.K
Kan ikke skrive ut mottaksdata.
Kass.komm. Feil: En falsk eller en ikke-Canon tonerkass kan være i bruk.
Kass. komm.feil Kan ikke skrive ut. En falsk eller ikke-Canon tonerkassett kan være i bruk.
Endre passord for autentisering.
Kontroller innstillinger for autentisering.
Fargeutskrift er begrenset. Bare S/H-utskrift er tilgjengelig.
Kunne ikke koble til.
Kan ikke koble til. Kontroller PSK-innstillingene.
Kan ikke koble til. Enheten startes på nytt.
Kan ikke koble til. Høyeste antall enheter som kan koble til, er nådd
Kan ikke koble til med trådløst LAN.
Kan ikke koble til med WPS.
Finner ingen tilkoblinger fra trådløse enheter.
Kan ikke kjøre rengjøring.
Kan ikke utføre rettelse.
Kan ikke godkj. av Åpent system. Kontroller WEP-innstillingene.
Kan ikke godkjenning delt nøkkel. Kontroller WEP-innstillingene.
Cyan kassett kan ikke brukes lenger.
Direkte tilkobling er avsluttet.
Enkel tilk. via PC avslut. Enh. starter på nytt.
Kass. kan ikke brukes
Feil antall tegn/ugyldige tegn angitt.
Tastelås er aktivert.
Lavt kassettnivå
Magenta kassett kan ikke brukes lenger.
Minne fullt Sjekk feil m/statusovervåk.nøkkel
Minne fullt. Behandle sikker utskr.-jobber.
Minnet er fullt.
Minnemedium er begrenset.
Ikke papir
Mottakeren svarer ikke.
Ingen respons fra vert.
Papirstopp.
Klargjør svart tonerkassett.
Klargjør cyan tonerkassett.
Klargjør magenta tonerkassett.
Klargjør gul tonerkassett.
Utskrift er begrenset.
Angi korrekt informasjon for autentisering.
Angi nødvendig informasjon for autentisering.
Feiltilp. form./innst
Sertifikatet for autentiseringsserver er utløpt.
Sertifikatet for autentiseringsserver er feil.
WEP-nøkkelen er ikke riktig angitt. Ktrl. WEP-innst.
Bruk Fjernkontroll til å angi nødvendig info. for autent.
Gul kassett kan ikke brukes lenger.