> Når du ikke kan skrive ut ordentlig > Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende > Bildeavtoninger vises i tomme områder
50FL-01F

Bildeavtoninger vises i tomme områder

En mulig årsak kan være at det er ikke brukt egnet papir eller at gjenværende mengde i tonerkassettene begynner å bli lav. Sjekk følgende.

Bruker du riktig papir?

Sjekk hvilken type papir som kan brukes, og bytt ut med egnet papir.

Finnes det fantombilder på samme siden? (LBP664Cx / LBP663Cdw)

Endre innstilling for <Red. varmgangsforskyv. 1>. Å stille inn til <På> kan løse problemet.  
MERK
Hvis du angir til <På>, kan det hende at toneren ikke fikseres korrekt og utskriften blir falmet.

Finnes det fantombilder ved kontinuerlig utskrift?

Endre innstilling for <Red. varmgangsforskyv. 2>. Å stille inn til <På> kan løse problemet.  
MERK
Hvis du stiller inn til <På>, kan utskriftstettheten bli ujevn.

Begynner gjenværende mengde i tonerkassettene å bli lav?

Kontroller hvor mye toner det er igjen og bytt tonerkassetter etter behov.  
Uavhengig av det viste tonernivået, kan det hende at tonerkassetten er tom på grunn av maskinens driftsmiljø og redusert kvalitet på materialene i kassetten. Bytt tonerkassett.