> Når du ikke kan skrive ut ordentlig > Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende > Utskrifter har svake farger
50FL-01R

Utskrifter har svake farger

En mulig årsak kan være at gjenværende mengde i tonerkassettene begynner å bli lav. Sjekk følgende.

Er de hvite feltene svakt farget?

Endre innstilling for <Hindre tåke>. Å stille inn til <På> kan løse problemet.  
MERK
Hvis du stiller inn til <På>, kan utskriftstettheten bli lavere.

Begynner gjenværende mengde i tonerkassettene å bli lav?

Kontroller hvor mye toner det er igjen og bytt tonerkassetter etter behov.  
Uavhengig av det viste tonernivået, kan det hende at tonerkassetten er tom på grunn av maskinens driftsmiljø og redusert kvalitet på materialene i kassetten. Bytt tonerkassett.