> Når du ikke kan skrive ut ordentlig > Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende > Fargetonen er ikke korrekt
50FL-01S

Fargetonen er ikke korrekt

En mulig årsak kan være at det er ikke brukt egnet papir eller at det er et problem med hvilken side av arket det skrives ut på. Sjekk følgende.

Bruker du riktig papir?

Sjekk hvilken type papir som kan brukes, og bytt ut med egnet papir.

Skrives det ut på korrekt side av arket?

For noen papirtyper er den ene siden av arket egnet for utskrift, mens den andre siden ikke er egnet. Hvis utskriftskvaliteten er dårlig, kan du prøve å skrive ut på den andre siden av arket.