> Når du ikke kan skrive ut ordentlig > Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende > Det er flekker på kantene på utskriften
50FL-01C

Det er flekker på kantene på utskriften

En mulig årsak kan være at det er ikke brukt egnet papir eller at det er et problem med marginnstillingene. Sjekk følgende.

Bruker du riktig papir?

Kontroller hvilke papirtyper som kan brukes, og bytt til det riktige papiret. Angi også riktige innstillinger for papirformat og -type.

Skriver du ut data uten marger?

Dette symptomet kan oppstå hvis en marg er angitt til ingen i skriverdriveren. Sørg for at du har marger rundt dokumentet som skal skrives ut.
[Etterbehandling]-fanen  [Avanserte innstillinger]  [Utvid utskriftsområde og skriv ut]  [Av]

Oppstår det flekker på utskriften når du utfører kontinuerlig utskrift? (LBP664Cx / LBP663Cdw)

Dette fenomenet kan oppstå ved kontinuerlig utskrift av jobber med mange bilder som inneholder halvtoner*. Endre innstilling for <Rengjør fiks.enhet autom.> eller <Rengjør fiks.enhet jevnlig>/<Rengjør fikseringsenhet regelmessig>. Ved å stille inn <Rengjør fiks.enhet autom.>, kan du konfigurere slik at automatisk rengjøring av fikseringsenheten utføres, slik at flekker på utskriften forhindres. Hvis du stiller inn <Rengjør fiks.enhet jevnlig>/<Rengjør fikseringsenhet regelmessig> til et høyere nivå, vil hyppigheten for vanlig rengjøring øke.  
*Halvtoner for tabellceller, grafer, bakgrunner for presentasjonsmateriale, fotografier, osv.
MERK
Hver gang rengjøring utføres med <Rengjør fiks.enhet autom.>, sendes det ut et papirark.
Hvis du stiller <Rengjør fiks.enhet jevnlig>/<Rengjør fikseringsenhet regelmessig> inn til et høyere nivå, vil utskriftshastigheten bli redusert.
Hvis feilen ikke utbedres etter at du har endret innstilling for <Rengjør fiks.enhet jevnlig>/<Rengjør fikseringsenhet regelmessig> eller hvis du ikke vil stille inn <Rengjør fiks.enhet autom.>, kan du utføre <Rengjør fikseringsenheten (reduser flekk på baksiden av papiret)>/<Reng. fiks.enhet (red. flekk bakside)>.  
MERK
Denne handlingen vil være mer effektiv hvis den utføres ca. en time etter at forrige utskriftsøkt var fullført.