> Når du ikke kan skrive ut ordentlig > Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende > Det blir striper/Utskriften er ujevn
50FL-01L

Det blir striper/Utskriften er ujevn

En mulig årsak kan være at det er ikke brukt egnet papir eller at gjenværende mengde i tonerkassettene begynner å bli lav. Sjekk følgende.

Bruker du riktig papir?

Sjekk hvilken type papir som kan brukes, og bytt ut med egnet papir.

Har du rengjort fikseringsenheten?

Rengjør fikseringsenheten.  

Er maskinen installert i et miljø der temperaturområdene endres raskt og drastisk?

Hvis det oppstår hurtige temperaturendringer i omgivelsene der maskinen er installert, oppstår det kondens, som kan forårsake at utskrevne bilder og tekst blir falmet eller gnidd utover. Hvis <Duggfjerning> er stilt inn til <På>, vil kondensen inne i maskinen bli fjernet. Duggfjerning kan utføres automatisk ved temperaturendring.  
VIKTIG
Når kondensfjerning utføres, kan maskinen ikke skrive ut og det kan bli sendt ut tomme ark.
Hvis du stiller inn til <På>, må du ha maskinen på for å opprettholde virkningen av kondensfjerning.
Hvis du setter den <På>, deaktiveres innstillingen for automatisk nedstenging.  

Bruker du maskinen i et miljø med høy luftfuktighet?

Endre innstillingen for <Høy luftfuktighetsmodus>. Å stille dette elementet inn på <På> kan løse problemet.  
MERK
Hvis du velger <På> og bruker maskinen i et miljø med lav fuktighet, kan utskriften av bilder eller tekst bli utgnidd.

Er utskriften falmet eller har ujevn tetthet, avhengig av papirtype eller miljøforholdene?

Endre innstillingen for <Fikseringsforbedring>. Å endre modusinnstilling kan løse problemet.  
MERK
LBP664Cx / LBP663Cdw
Forbedringseffekten er sterkere med <Modus 2> enn <Modus 1>. Prøv først med <Modus 1>.
Når du stiller inn sterkere forbedringseffekt, kan det resultere i krøllete utskrift eller lavere utskriftshastighet.
LBP623Cdw / LBP621Cw
Hvis du stiller inn til <På>, kan det bli skyggebilder på tomme felter.

Bruker du papir som inneholder mye papirstøv? (LBP664Cx / LBP663Cdw)

Bruk av papir som inneholder mye papirstøv kan resultere i falmet eller utgnidd utskrift. Å stille <Korr. bilde med papirstøv>/<Korriger bilde skadet av papirstøv> inn til <På> kan løse problemet.  
MERK
Hvis du stiller inn til <På>, kan det hende at utskriftshastigheten blir lavere.

Er korrigering av fargefeil eller fargetone riktig?

Endre innstillingen for <Korriger fargesamsvarsfeil>. Å stille dette elementet inn på <På> kan løse problemet.  
MERK
Hvis du stiller inn til <På>, kan det hende at utskriftshastigheten blir lavere.
Endre innstillingen for <Red. trommelstripe>. Å stille dette elementet inn på <På> kan løse problemet.  

Begynner gjenværende mengde i tonerkassettene å bli lav?

Kontroller hvor mye toner det er igjen og bytt tonerkassetter etter behov.  
Uavhengig av det viste tonernivået, kan det hende at tonerkassetten er tom på grunn av maskinens driftsmiljø og redusert kvalitet på materialene i kassetten. Bytt tonerkassett.