> Når du ikke kan skrive ut ordentlig > Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende > Det blir hvite flekker
50FL-01U

Det blir hvite flekker

En mulig årsak kan være at det er ikke brukt egnet papir eller at det er et problem med driftsmiljøet. Sjekk følgende.

Bruker du papir som har absorbert fuktighet?

Bytt til riktig papir.  

Bruker du riktig papir?

Sjekk hvilken type papir som kan brukes, og bytt ut med egnet papir.

Er maskinen installert i et miljø der temperaturområdene endres raskt og drastisk?

Hvis det oppstår hurtige temperaturendringer i omgivelsene der maskinen er installert, oppstår det kondens, som kan forårsake at utskrevne bilder og tekst blir falmet eller gnidd utover. Hvis <Duggfjerning> er stilt inn til <På>, vil kondensen inne i maskinen bli fjernet. Duggfjerning kan utføres automatisk ved temperaturendring.  
VIKTIG
Når kondensfjerning utføres, kan maskinen ikke skrive ut og det kan bli sendt ut tomme ark.
Hvis du stiller inn til <På>, må du ha maskinen på for å opprettholde virkningen av kondensfjerning.
Hvis du setter den <På>, deaktiveres innstillingen for automatisk nedstenging.  

Blir det tomme felt på forkanten av papiret ved 2-sidig utskrift? (LBP664Cx / LBP663Cdw)

Det kan oppstå tomme felt på forkanten av baksiden på arket ved 2-sidig utskrift. Å stille <Korr. tomrom på baksiden>/<Korriger tomrom på baksiden> inn til <På> kan løse problemet.  
MERK
Hvis du stiller inn til <På>, kan utskriftskvaliteten bli påvirket.

Blir det tomme felt på forkanten av papiret? (LBP623Cdw / LBP621Cw)

Det kan oppstå tomme felt på forkanten av baksiden på arket ved utskrift på tynt papir. Å stille <Tomromskorrigering> inn til <På> kan løse problemet.  
MERK
Hvis du stiller inn til <På>, kan utskriften bli falmet.

Oppstår ujevn utskriftstetthet på en slik måte at utskriften ser ut som et vanndråpemønster?

Å stille <Reduser vanndråpemønster>/<Forhindre dråpemønster> inn til <På> kan løse problemet.  
MERK
Hvis du stiller inn til <På>, kan utskriftskvaliteten bli påvirket.

Begynner gjenværende mengde i tonerkassettene å bli lav?

Kontroller hvor mye toner det er igjen og bytt tonerkassetter etter behov.  
Uavhengig av det viste tonernivået, kan det hende at tonerkassetten er tom på grunn av maskinens driftsmiljø og redusert kvalitet på materialene i kassetten.