> Fjerne fastkjørt papir > Om fastkjørt papir > Fastkjørt papir i hovedenheten
50FL-008

Fastkjørt papir i hovedenheten

Fjern det fastkjørte papiret i henhold til prosedyren som tilhører stedet der fastkjøringen har oppstått.
LBP664Cx / LBP663Cdw
LBP623Cdw / LBP621Cw
Mottaksbrett/bakside Fastkjørt papir både på forsiden og baksiden (LBP664Cx / LBP663Cdw)
Mottaksbrett/bakside Fastkjørt papir både på forsiden og baksiden (LBP623Cdw / LBP621Cw)

Fastkjørt papir både på forsiden og baksiden (LBP664Cx / LBP663Cdw)

Hvis det er vanskelig å fjerne papirstoppen, må du ikke prøve å fjerne papir med makt, men i stedet gå videre til neste trinn.
1
Dra ut papiret forsiktig.
2
Åpne bakdekslet.
3
Dra ut papiret forsiktig.
4
Løft dupleksenheten.
5
Dra ut papiret forsiktig.
6
Lukk bakdekslet.

Fastkjørt papir både på forsiden og baksiden (LBP623Cdw / LBP621Cw)

Hvis det er vanskelig å fjerne papirstoppen, må du ikke prøve å fjerne papir med makt, men i stedet gå videre til neste trinn.
1
Dra ut papiret forsiktig.
2
Åpne bakdekslet.
LBP623Cdw
LBP621Cw
3
Dra ut papiret forsiktig.
LBP623Cdw
LBP621Cw
4
Lukk bakdekslet.