> Fjerne fastkjørt papir > Om fastkjørt papir > Fastkjørt papir i en papirkilde
50FL-009

Fastkjørt papir i en papirkilde

Fjern det fastkjørte papiret i henhold til prosedyren som tilhører stedet der fastkjøringen har oppstått.
LBP664Cx / LBP663Cdw
LBP623Cdw / LBP621Cw
Flerfunksjonsskuff Papirstopp i flerfunksjonsskuffen
Papirskuff Fastkjørt papir i papirskuffen
Åpning for manuell mating Fastkjørt papir i åpningen for manuell mating
Papirskuff Fastkjørt papir i papirskuffen

Papirstopp i flerfunksjonsskuffen

Hvis det er papir i skuffen, fjerner du dette først. Hvis det ikke er enkelt å fjerne papiret som har satt seg fast, må det ikke trekkes ut med makt. Gå i stedet til fremgangsmåten for et annet sted med papirstopp som angis av meldingen.
1
Fjern det fastkjørte papiret i flerfunksjonsskuffen.
1
Dra ut papiret forsiktig.
2
Lukk skuffen.
2
Fjern det fastkjørte papiret fra inne i maskinen.
1
Trekk papirskuffen ut inntil den stopper, og fjern den ved å løfte forsiden.
2
Trykk på den grønne knappen.
Transportførerne senkes.
3
Dra ut papiret forsiktig.
3
Skyv transportføreren tilbake.
Skyv transportføreren bestemt inn til den klikker på plass.
4
Sett inn papirskuffen.
Når du setter inn papirskuffen med <Varsle om Kontr. papirinnst.> stilt inn til <På>, vises en bekreftelsesskjerm.  
5
Velg <Ja> når meldingen <Er alt fastkjørt papir fjernet?> viser på skjermen.
Når fremgangsmåten for løsning av papirstopp på mottaksområdet vises på skjermen. Fastkjørt papir både på forsiden og baksiden (LBP664Cx / LBP663Cdw)

Fastkjørt papir i åpningen for manuell mating

Hvis det ikke er enkelt å fjerne papiret som har satt seg fast, må det ikke trekkes ut med makt. Gå i stedet til fremgangsmåten for et annet sted med papirstopp som angis av meldingen.
1
Trekk papirskuffen ut inntil den stopper, og fjern den ved å løfte forsiden.
2
Fjern transportføreren.
Hold i nederst på den manuelle materåpningen og trekk ut transportføreren.
3
Dra ut papiret forsiktig.
4
Skyv transportføreren forsiktig rett inn.
Skyv transportføreren bestemt tilbake til den klikker på plass.
5
Sett inn papirskuffen.
Når du setter inn papirskuffen med <Varsle om Kontr. papirinnst.> stilt inn til <På>, vises en bekreftelsesskjerm.  
6
Velg <Ja> når meldingen <Er alt fastkjørt papir fjernet?> viser på skjermen.

Fastkjørt papir i papirskuffen

Hvis det ikke er enkelt å fjerne papiret som har satt seg fast, må det ikke trekkes ut med makt. Gå i stedet til fremgangsmåten for et annet sted med papirstopp som angis av meldingen.
1
Trekk papirskuffen ut inntil den stopper, og fjern den ved å løfte forsiden.
2
Dra ut papiret forsiktig.
Når den valgfrie kassettmodulen for papirmating er montert, trekker du papiret forsiktig ut på samme måten.
3
Sett inn papirskuffen.
Når du setter inn papirskuffen med <Varsle om Kontr. papirinnst.> stilt inn til <På>, vises en bekreftelsesskjerm.  
4
Velg <Ja> når meldingen <Er alt fastkjørt papir fjernet?> viser på skjermen.