> Fjerne fastkjørt papir > Hvis papir stadig setter seg fast
50FL-02E

Hvis papir stadig setter seg fast

En mulig årsak kan være at det er papirrester eller fremmedlegemer inne i maskinen eller at papiret ikke er lagt korrekt i. Sjekk følgende.

Finnes det papirrester eller fremmedlegemer inne i maskinen?

Sjekk om det finnes papirrester eller fremmedlegemer inne i maskinen.

Er papiret lagt korrekt i?

Luft papirbunken grundig, slik at arkene ikke er klistret sammen.
Sjekk om papiret er lagt inn på riktig måte.  
Kontroller om antallet innlagte papirark er passende, og om riktig papir brukes.

Oppstår det papirstopp ved utskrift på baksiden av papir det allerede er skrevet ut på (manuell 2-sidig utskrift)?

Flat ut eventuelle krøller på det utskrevne papiret.
Merk av i avkrysningsboksen [Skriv ut på den andre siden] i kategorien [Papirkilde] i skriverdriveren. Det kan hende at [Skriv ut på den andre siden] ikke viser, avhengig av innstillinger i driveren. Mer informasjon om hvordan du viser dette finner du i håndbøkene for de aktuelle driverne på nettstedet for digitale håndbøker.
VIKTIG
Ved utskrift på baksiden av arket, kan du kun bruke papir som er skrevet ut med denne maskinen. Ikke bruk papir som er skrevet ut med en annen skriver/flerfunksjonsmaskin enn denne maskinen.

Oppstår det papirstopp ved utskrift på papir som er lagt i den valgfrie kassettmatingsmodulen?

Ta kassettmatingsmodulen av maskinen og sett på igjen.