> Problemene vedvarer > Når et problem ikke kan løses
50FL-028

Når et problem ikke kan løses

Kontakt den lokale, autoriserte Canon-forhandleren eller Canons hjelpetelefon.
VIKTIG
Du må ikke demontere eller reparere maskinen selv
Hvis du demonterer eller reparerer maskinen selv, kan det hende at den ikke dekkes av garantien.

Når du skal kontakte Canon

Når du skal kontakte oss, må du ha følgende informasjon klar:
Produktnavn (LBP664Cx / LBP663Cdw / LBP623Cdw / LBP621Cw)
Forhandleren der du kjøpte maskinen
Detaljer om problemet (for eksempel hva du gjorde, og hva som skjedde som et resultat av dette)
Serienummeret (finnes på etiketten på baksiden av maskinen)
LBP664Cx / LBP663Cdw
LBP623Cdw
LBP621Cw
MERK
Kontrollere serienummeret fra betjeningspanelet
Velg <Statusoverv.> ( <Enhetsinformasjon>/<Enhetsstatus>  <Serienummer>.