> Problemer med trådløs LAN-forbindelse > SSID-en for den trådløse ruteren eller tilgangspunktet som skal brukes, viser ikke i listen over tilgangspunkt
50FL-00X

SSID-en for den trådløse ruteren eller tilgangspunktet som skal brukes, viser ikke i listen over tilgangspunkt

En mulig årsak er at SSID-en til den trådløse ruteren eller tilgangspunktet ikke er korrekt eller publisert. Sjekk følgende.

Er SSID-en korrekt?

Sjekk om SSID-en for den trådløse ruteren eller tilgangspunktet som du har skrevet ned, er korrekt.  

Er maskinen korrekt tilkoblet nettverket?

Sjekk nettverksforbindelsen. Hvis problemet vedvarer selv etter at du har sjekket at nettverksforbindelsen er korrekt, må du sjekke sikkerhetsinnstillingene for den trådløse ruteren eller tilgangspunktet. Omkonfigurer innstillingene om nødvendig. Når maskinen ikke kan kobles til trådløst LAN

Har du kontrollert innstillingene for den trådløse ruteren eller tilgangspunktet?

Når stille-modus*1 eller Nekt tilkobling til ALLE*2 er aktivert, er det mulig at SSID-en ikke viser. Konfigurer tilkoblingsinnstillingene for trådløst LAN manuelt.  
*1En funksjon som deaktiverer automatisk oppdaging av SSID-en til den trådløse ruteren eller tilgangspunktet på andre enheter.
*2En funksjon der den trådløse ruteren eller tilgangspunktet avviser tilkobling hvis SSID-en til enheten som skal kobles til er stilt inn til "ANY" (ALLE) eller er tom.
Kontroller at ingen andre kanaler enn kanal 1 til kanal 13 er stilt inn. Når flere trådløse rutere eller tilgangspunkt brukes, kan du hindre forstyrring av radiofrekvens ved å stille inn kanaler med stor separasjonsavstand, som "ruter A: kanal 1, ruter B: kanal 6, ruter C: kanal 11."
MERK
Hvordan du sjekker eller konfigurerer kanalinnstillinger, se instruksjonshåndbøkene for den trådløse ruteren eller tilgangspunktet, eller kontakt fabrikanten.