> Vanlige problemer > Feilindikatoren lyser konstant eller blinker
50FL-002

Feilindikatoren lyser konstant eller blinker

Hvis det oppstår en feil, vil feilindikatoren lyse konstant eller blinke. Kontroller følgende.

Er papiret lagt korrekt i?

Kontroller at papiret er lagt inn på riktig måte.  

Har papir kjørt seg fast?

Kontroller om det finnes papir som har kjørt seg fast. Hvis det finnes fastkjørt papir, vil det vise en melding på skjermen. Følg anvisningene på skjermen når du skal fjerne det fastkjørte papiret.

Viser det noen melding på skjermen?

Hvis det oppstår et problem, viser en melding på skjermen. Se tiltakene som foreslås i meldingen.

Start maskinen på nytt.

Slå av maskinen og vent i minst 10 sekunder før du slår den på igjen.
MERK
Når problemet er løst, slår feilindikatoren seg av og skjermen går tilbake til skjermbildet for grunnleggende funksjoner. Hvis feilen ikke kan løses, kontakter du den lokale, autoriserte Canon-forhandleren eller Canons hjelpetelefon.