> Vanlige problemer > Maskinen fungerer ikke
50FL-001

Maskinen fungerer ikke

En mulig årsak kan være at strømledningen og kablene ikke er korrekt tilkoblet, eller at maskinen er i hvilemodus. Kontroller følgende.

Er maskinen slått på? Er strømledningen koblet til?

Hvis maskinen er slått på men ikke reagerer, slå den av. Kontroller at strømledningen er korrekt tilkoblet og slå maskinen på igjen.
Trekk strømledningen ut av stikkontakten og maskinen, og sett den inn igjen.
Trekk strømledningen ut av stikkontakten og sett den inn i en annen kontakt.
Kontroller at det leveres strøm gjennom strømledningen. Skift strømledningen ut med en annen eller bruk et voltmeter til å kontrollere at den ikke er ødelagt.

Er maskinen nettopp slått på?

Vent litt, til maskinen starter opp.

Er alle kablene korrekt tilkoblet?

Kontroller om disse kablene er korrekt tilkoblet. Vær forsiktig slik at du ikke blander kabelportene.
USB-port (for USB-tilkobling til enhet)
USB-port (for tilkobling til datamaskin)
LAN-port

Er hvilemodus aktivert?

Hvis du lar maskinen stå ubrukt i et bestemt tidsrom, vil den gå i hvilemodus for å spare strøm, og ikke være mulig å bruke. Trykk på knappen med -merket når du vil gå ut av hvilemodus.