> Problemer med nettverket > Maskinen ringer uten hensikt opp en mottaker (når en ruter for ekstern tilkobling er tilkoblet nettverket)
50FL-00H

Maskinen ringer uten hensikt opp en mottaker (når en ruter for ekstern tilkobling er tilkoblet nettverket)

En mulig årsak kan være at innstillingene i ruteren for ekstern tilkobling eller DNS-serveren er feil. Sjekk følgende.
Hvis en ruter for ekstern tilkobling ikke trenger å sende kringkastingspakker, kan du konfigurere ruteren slik at kringkastingspakker ikke sendes. Hvis ruteren for ekstern pålogging må sende kringkastingspakker, må du kontrollere at innstillingene er korrekte.
Hvis det finnes en DNS-server på et eksternt nettverk, må du angi IP-adressen som skal kobles til, ikke vertsnavnet, selv om du skal koble til enhetene på nettverket som er koblet til maskinen.
Hvis det finnes en DNS-server på et nettverk som er koblet til maskinen, og informasjon om enhetene som er koblet til et eksternt nettverk, er lagret på DNS-serveren, må du kontrollere at innstillingene er korrekte.