> Problemer med nettverket > Kan ikke koble til nettverket
50FL-00C

Kan ikke koble til nettverket

En mulig årsak kan være at valg av porter eller innstillingen for IP-adresse er feil. Sjekk følgende.
Se også punktene nedenfor.

Er korrekt porter valgt?

Kontroller portinnstillingene.
Hvis det ikke finnes en egnet port, kan du opprette den med skriverdriveren.  

Er IP-adressen korrekt innstilt?

Utfør en tilkoblingstest for å sjekke om IP-adressen er korrekt innstilt.
I DHCP-miljøer tildeles IP-adresser automatisk. Kontroller om gjeldende IP-adresse er korrekt innstilt. Hvis IP-adressen ikke er korrekt innstilt, må du sjekke om DHCP-funksjonen i ruteren eller tilgangspunktet er aktivert.  
MERK
Som fabrikkstandard, er <DHCP> og <Auto-IP> aktivert automatisk slik at maskinen får tildelt en IP-adresse automatisk.

Passer delen for subnett-adresse i maskinens IP-adresse og i datamaskinens IP-adresse sammen?

Hvis subnett-adressene ikke passer sammen, får du dem til å passe ved å endre IP-adressen på maskinen og datamaskinen.  

Er kommunikasjonen ikke begrenset av en brannmur på datamaskinen?

Hvis IP-adressene eller en MAC-adresse er feil angitt, vil du ikke kunne få tilgang til maskinen. I så fall må du bruke betjeningspanelet til å stille inn <IPv4-adressefilter>, <IPv6-adressefilter> eller <MAC-adressefilter> til <Av>.

Hvis maskinen slås av og deretter på igjen, er kommunikasjonen deaktivert?

Når maskinen slås av og deretter på igjen , kan maskinen bli tildelt en annen IP-adresse enn den som er blitt brukt. Ved bruk av DHCP, kontakter du nettverkadministrator og utfører en av følgende innstillinger.
Still <DNS Dynamic Update> inn til <På> på maskinen.  
Gjør en innstilling slik at samme IP-adresse alltid tildeles hver gang maskinen startes.