> Problemer med nettverket > Kan ikke koble til en delt skriver
50FL-00K

Kan ikke koble til en delt skriver

Kontroller om maskinen viser blant de delte skriverne på nettverket, inkludert skriverserveren.  
Hvis den ikke viser, må du kontakte administratoren for nettverket eller serveren.