> Problemer med nettverket > Finner ikke utskriftserveren som skal kobles til
50FL-00J

Finner ikke utskriftserveren som skal kobles til

Kontroller status for utskriftsserveren og datamaskinen.
Kontroller om utskriftserveren og datamaskinen er koblet korrekt til.
Kontroller om utskriftserveren kjører.
Kontroller om du har brukerrettigheter til å koble til utskriftserveren. Kontakt serveradministratoren hvis du er usikker.
Sjekk at [Nettverkssøk] er aktivert.