> Problemer med nettverket > Usikker på den angitte IP-adressen
50FL-00F

Usikker på den angitte IP-adressen

Du kan kontrollere IP-adressen med følgende fremgangsmåte.

Vise IPv4-innstillinger

<Statusoverv.> ( <Nettverksinformasjon>  <IPv4>  Velg hvilken innstilling som skal vises  Kontroller innstillingene

Vise IPv6-innstillinger

<Statusoverv.> ( <Nettverksinformasjon>  <IPv6>  Velg hvilken innstilling som skal vises  Kontroller innstillingene