> Problemer med utskrift > Det sendes ut tomme sider
50FL-018

Det sendes ut tomme sider

Sjekk status for tonerkassettene.

Er tonerkassettene korrekt installert?

Installer tonerkassettene på nytt.  

Har noen av tonerkassettene gått tom?

Kontroller mengden gjenværende toner i tonerkassettene.