> Problemer med utskrift > Utskriften virker å gå tregt
50FL-016

Utskriften virker å gå tregt

En mulig årsak kan være at det begynner å bli lite ledig plass i minnet. Sjekk følgende.
MERK
Følgende fenomen er blant maskinens egenskaper og betyr derfor ikke at det har oppstått noe unormalt.
Det tar tid før første side skrives ut.
Utskriftshastigheten kan være lavere avhengig av retningen på det papiret som er lagt i. Endre papirretning om mulig.
Etter en kontinuerlig utskriftsøkt eller ved utskrift på smalt papir, reduseres utskriftshastigheten eller utskriften tar en pause for å la hovedenheten justere temperaturen eller bildekvaliteten.
Når utskriften er pauset, vent litt. Utskriften gjenopptas når justeringen er fullført.

Bruker du funksjonen Sikker utskrift?

Hvis du ikke bruker funksjonen for sikker utskrift, er det anbefalt at du stiller <Bruk Sikker utskrift> inn til <Av>.