> Problemer med utskrift > Utskriften har korrumpert tekst
50FL-033

Utskriften har korrumpert tekst

En mulig årsak kan være at skriverdriveren ikke er korrekt installert eller at det er et problem med dokumentet. Sjekk følgende.

Bruker du korrekt skriverdriver?

Sjekk at det er installert en skriverdriver som er egnet for maskinen.
Når du skriver ut, må du sjekke at du velger en skriverdriver som er egnet for maskinen.

Er det problemer med skriverdriveren?

Installer skriverdriveren på nytt. Mer informasjon om installasjonsprosedyren finner du informasjon om i håndboken for de aktuelle driverne på nettstedet for digitale håndbøker.

Skriver du ut over en USB-forbindelse?

Skift USB-kabel. Hvis du bruker en lang USB-kabel, skal du skifte den ut med en kort en.
Hvis du bruker en USB-hub, skal du kople maskinen direkte til datamaskinen med en USB-kabel. Hvis kommunikasjonen ikke er mulig, kun når du bruker en USB-hub, må du kontakte produsenten av USB-huben.

Blir det korrumperte tegn når du skriver ut et bestemt dokument eller med et bestemt program?

Opprett det aktuelle dokumentet fra begynnelsen eller importer innholdet inn i en ny fil og prøv å skrive ut på nytt.
Sjekk om dokumentet kan skrives korrekt ut fra et annet program. I så fall betyr det at du har et problem med det opprinnelige programmet. Kontakt programprodusenten.