> Problem med USB-forbindelsen > Sjekke forbindelsen ved bruk av Enhetsbehandling og håndtere feil
50FL-032

Sjekke forbindelsen ved bruk av Enhetsbehandling og håndtere feil

Se følgende informasjon om hvordan du sjekker at maskinen gjenkjennes av USB-forbindelsen og hva du må gjøre hvis den ikke er det.
MERK
Skjermbildene og fremgangsmåtene nedenfor kan være litt annerledes enn for ditt system, avhengig av følgende faktorer.
Operativsystem og gjeldende innstillinger
Maskinmodell og gjeldende innstillinger, fastvareversjon, installerte alternativer
Driverne du bruker og versjonen for disse

Sjekke maskinens forbindelser ved bruk av Enhetsbehandling

1
Vis [Enhetsbehandling].
Windows 7
[Start] velg [Kontrollpanel] [System og sikkerhet] [Enhetsbehandling].
Windows 8
Høyreklikk nede i venstre hjørne av skjermbildet velg [Enhetsbehandling].
Windows 8.1
Høyreklikk på [Start] velg [Enhetsbehandling].
Windows 10
Høyreklikk på [] velg [Enhetsbehandling].
2
Åpne [USB-kontrollere] og kontroller at [USB-skriverstøtte] viser.
Hvis det finnes et “!” eller “?” i Enhetsbehandling
Når [USB-skriverstøtte] og andre aktuelle enheter ikke viser i Enhetsbehandling
3
Sjekk at [USB-skriverstøtte] brukes som tilkoblingsmetode for denne maskinen.
1
Høyreklikk på [USB-skriverstøtte] og klikk deretter på [Egenskaper].
2
Velg [Bussrelasjoner] i kategorien [Detaljer].
3
Sjekk at modellnavnet for denne maskinen viser.
MERK
Du kan også sjekke portnavnet.

Håndtere [Andre enheter]/[Ukjent enhet]

1
Åpne [Andre enheter], høyreklikk på modellnavnet for maskinen og klikk på [Avinstaller].
MERK
Når modellnavnet for maskinen ikke viser og [Ukjent enhet] viser
Høyreklikk på [Ukjent enhet] og klikk deretter på [Avinstaller].
2
Klikk på [OK].
3
Koble fra USB-kabelen og start datamaskinen og denne maskinen på nytt.
4
Koble USB-kabelen til på nytt.
5
Sjekk om [USB-skriverstøtte] viser i Enhetsbehandling.
Når [USB-skriverstøtte] viser
Når [USB-skriverstøtte] ikke viser

Når ingenting viser

1
Koble USB-kabelen fra både datamaskinen og denne maskinen.
2
Koble USB-kabelen til på nytt.
3
Sjekk om [USB-skriverstøtte] viser i Enhetsbehandling.
Når [USB-skriverstøtte] viser
Når [USB-skriverstøtte] ikke viser